• Zaloguj się
  • Załóż konto

     DANE DO LOGOWANIA

Pokaż

Pokaż

Jeżeli nie pamiętasz hasła, wpisz swój adres e-mail, a my prześlemy do Ciebie wiadomość z nowym hasłem.


Wróć do logowania

Zamknij
Zamknij
IT'S YOUR TIME
IT'S YOUR STYLE
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Postanowienia ogólne                                                                                                                   
1. TIME BUTIK to Sklep Internetowy, dostępny na domenie www.timebutik.pl. Sklep prowadzony jest przez firmę EZtime Spółka Cywilna, ul. Pl. Czerwca 1976 r. 2/22, 02-495 w Warszawie, NIP: 7582353561, REGON: 146744782 z siedzibą przy ul. Plac Czerwca 1976 r. 2/22, 02-495 Warszawa , zwaną także w dalszej części regulaminu “sprzedawca”. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym korespondencyjnie pod adresem TIME BUTIK: ul. Plac Czerwca 1976 r. 2/22, 02-495 Warszawa, pod adresem poczty elektronicznej: sklep@timebutik.pl lub pod numerem telefonu: 730 261 361.
3. Reklamacje można składać poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej sklepu: www.timebutik.pl
4. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.timebutik.pl
5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
6. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem sklepu internetowego, telefonicznie lub drogą mailową.
7. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
8. Wszystkie ceny podane na stronach sklepu internetowego www.timebutik.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny obejmują koszty wysyłki.
9. Na każdy zakupiony produkt wystawiany jest dokumenty sprzedaży - dowody zakupu (paragony fiskalne) lub na życzenie klienta Faktury VAT. Właściciel sklepu TIME BUTIK jest płatnikiem podatku VAT.
10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
11. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) przeglądarki internetowe opcjonalnie: Internet Explorer, Firefox, Mozzila, Google Chrome, Opera, Safari.
b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768
c) Java Script
12. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
13. W momencie złożenia zamówienia przez Klienta drogą internetową oraz przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep internetowy zostaje wygenerowany numer zamówienia. Klient o tym fakcie zostaje powiadomiony poprzez wiadomość e-mailową. O realizacji poszczególnych kroków zamówienia Klient jest informowany również poprzez wiadomości e-mailowe.
14. Wszystkie towary w Sklepie Internetowym TIME BUTIK są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.
15. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronach sklepu internetowego TIME BUTIK pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego.
16. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i, w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego, zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
17. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.
18. Wypełnienie Formularza Zamówienia jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w systemie Sklepu Internetowego. Niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, danych teleadresowych oraz adresu e-mail, na który przesłane zostanie potwierdzenie przyjęcia oraz realizacji zamówienia, („Formularz Zamówienia”).
19. Klient który prawidłowo wypełnił Formularz Zamówienia i złożył zamówienie jest Kupującym w rozumieniu niniejszego Regulaminu. Regulamin określa, które jego postanowienia są adresowane wyłącznie do Klientów będących konsumentami.
20. Przyjęcie przez Sklep Internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową przez obsługę Sklepu Internetowego.
21. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji błędnie lub częściowo wypełnionych Formularzy Zamówienia, których wady uniemożliwiają wykonanie zamówienia na rzecz Kupującego.
22. Kupujący może dokonać rezygnacji z zamówienia do momentu wysyłki towaru. O wysyłce towaru Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
23. Rezygnacji ze złożonego zamówienia można dokonać kontaktując się telefonicznie z numerami wskazywanymi na stronie www.timebutik.pl - kontakt do Sklepu Internetowego, bądź na adres e-mail: sklep@timebutik.pl. E-mail należy zatytułować: „Rezygnacja z zamówienia nr…….”.
24. Rezygnacja z realizacji złożonego przez Klienta zamówienia będzie skuteczna, jeżeli dotrze do Sklepu Internetowego przed wysyłką zamówionego towaru.
25. Rezygnacja może dotyczyć całości zamówienia lub jego części.
26. Jeżeli zapłata za zamówiony towar została dokonana z góry, to zwrot należności nastąpi w ciągu 14 dni na konto Kupującego.
27. Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy, zawiadomi o tym fakcie Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
28. Sprzedawca może zaproponować przedłużenie terminu realizacji zamówienia, na co konsument może wyrazić zgodę.
29. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.

Czas i forma realizacji zamówień
1. Towary zamówione w Sklepie Internetowym dostarczane są za pośrednictwem usługi firmy kurierskiej DPD oraz Inpost Paczkomaty przy zamówieniach krajowych oraz przy pomocy Poczty Polskiej przy zamówieniach międzynarodowych.
2. Sklep Internetowy podaje czas wysłania zamówienia, jako termin, który jest podany w dniach, zgodnie z Kodeksem Cywilnym. Jest to czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, przez przekazanie zamówienia do wysłania przez firmę transportową, do dnia wydania towaru Kupującemu.
3. Zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany w Formularzu zamówienia adres niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni.
4. Celem uniknięcia sporów, Sprzedający informuje, że w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności w formie przedpłaty (przelew szybki, standardowy, płatność Przelewy24 lub e-Raty, płatność paynow), czas doręczenia zamówienia liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
5. Sposób dokonywania płatności:
Opłatę za złożone zamówienie można uiścić:
a) kurierowi przy odbiorze przesyłki (tzw. pobranie),
b) dokonując przedpłaty (płatność przelewem na konto), za pośrednictwem systemu Przelewy24 lub paynow,
c) dokonując płatności kartą płatniczą bezpośrednio w Paczkomacie InPost pod warunkiem, że dany paczkomat udostępnia taką możliwość.
d) dokonując płatności kartą płatniczą za pośrednictwem systemu paynow.
e) dostępne formy płatności kartą płatniczą za pośrednictwem systemu paynow:
  • Visa
  • Visa Electron
  • Mastercard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro
f)  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 
Dostawa towaru
1. Czas realizacji zamówienia obejmuje każdorazowo czas potrzebny na wysyłkę  zamówionego towaru powiększony o czas na jego dostawę.
2. Czas dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki oraz adresu odbiorcy.
3. Dla firm kurierskich czas dostawy wynosi zwykle 1-2 dni robocze.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.
5. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na adres e-mail podany w zamówieniu.
6. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście pod adresem: ul. Plac Czerwca 1976 r. 2/22, 02-495 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 18:00. Termin odbioru osobistego nie powinien przekroczyć 4 dni roboczych. W przypadku braku możliwości kontaktu telefonicznego z Kupującym sklep ma prawo do anulowania zamówienia. Uprzednie poinformowanie obsługi sklepu o planowanym terminie odbioru osobistego usprawni proces odbioru.
7. Koszt dostawy towaru przy przesyłkach krajowych w całości pokrywa Sprzedający. Przy przesyłkach poza terytorium Polski kwotę przesyłki pokrywa Kupujący. Koszt tego typu wysyłki ustalany jest indywidualnie z Kupującym.
8. Zaleca się, aby Kupujący ocenił stan towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności.
9. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru zaleca się w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z dowodem sprzedaży (Paragon lub Faktura VAT) zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić wszystkie produkty znajdujące się w paczce. Koszt zwrotu reklamowanego towaru ponosi w tym przypadku Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie TIME BUTIK zostanie wymieniony na nowy. Nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku braku możliwości wymiany towaru na nowy nastąpi zwrot kwoty zapłaconej za towar w terminie do 7 dni roboczych.

Zwroty (Odstąpienie od umowy kupna - sprzedaży)
1. Kupujący ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy kupna - sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie.
2. Bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć, poprzez wypełnienie "Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość" dostępnego TUTAJ oraz odesłanie podpisanego Oświadczenia wraz z towarem na adres pocztowy Sklepu.
4. W przypadku zwrotów należy korzystać z Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, bądź w przypadku innej formy zawiadomienia o zwrocie zamieścić wszystkie niezbędne informacje.
5. Zwracany towar prosimy odesłać na adres:
TIME BUTIK, ul. Plac Czerwca 1976 r. 2/22, 02-495 Warszawa, z dopiskiem "ZWROT".
6. Zwrot, o którym mowa powyżej, dopuszczalny jest tylko w przypadku towaru w stanie nienaruszonym.
7. Zwrot musi zostać dokonany w oryginalnym opakowaniu, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar powinien być należycie zabezpieczony.
8. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy oraz przedmiotu zwracanego, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności z wyłączeniem opłaty za przesyłkę towaru do kupującego.
9. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
10. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Jeżeli Kupujący wskaże w Oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość numer rachunku bankowego lub adres dla przekazu pocztowego, Sprzedający według przedmiotowego wskazania zwróci pieniądze Kupującemu.
12. W przypadku wskazania przez Kupującego zwrotu osobiście, zwrot zostanie przyjęty a należności zwrócone zgodnie z zapisami pkt. 10.
13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem i jej oględzin w celu stwierdzenia nienaruszalności produktu.
14. Konsument ponosi koszty zwrotu zakupionego towaru, chyba że Sprzedający postanowi inaczej. Wówczas Kupujący zostanie poinformowany o takiej możliwości.
15. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca poinformuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy.
16. Klient może wymienić zamówiony towar. Poprzez wymianę rozumie się zwrot zakupionego przez Klienta towaru na adres TIME BUTIK oraz złożeniu ponownego (nowego) zamówienia na żądany towar. Formularz Wymiany towaru znajduje się TUTAJ.
17. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Warunki Reklamacji
1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (Paragon fiskalny lub Faktura VAT) lub inny dowód zawarcia umowy kupna - sprzedaży.
2. Zgłoszenie reklamacyjne może zostać złożone na Formularzu Reklamacji, którego wzór można pobrać TUTAJ.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego towaru wraz z podpisanym i uzupełnionym kompletem dokumentów wysłanych przez Kupującego na adres: TIME BUTIK, ul. Plac Czerwca 1976 r. 2/22, 02-495 Warszawa  z dopiskiem "REKLAMACJA – TIME BUTIK".
4. Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym TIME BUTIK objęte są 24 miesięczną gwarancją.
5. Naprawy gwarancyjne realizowane są za pośrednictwem sklepu internetowego TIME BUTIK.
6. Podstawę do realizacji napraw gwarancyjnych stanowi dowód zakupu wystawiony przez sklep internetowy TIME BUTIK oraz podstemplowana karta gwarancyjna, którą Klient otrzymuje wraz z zakupionym towarem.
7. Gwarancja udzielana jest na mechanizm zegarka.
8. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych wskutek niewłaściwego użytkowania oraz wynikłych po sprzedaży ze zdarzeń losowych.
9. Prosimy pamiętać, że pływanie z zegarkiem możliwe jest od wodoszczelności na poziomie 10 ATM/10 BAR/100 m. Wciśnięcie koronki oraz używanie przycisków pod wodą może spowodować zalanie zegarka.
10. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
11. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
12. Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
13. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
14. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
15. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
16. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
17. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
18. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
19. Do Kupującego niebędącego konsumentem stosuje się odpowiednio przepisy o Rękojmi za wady z Kodeksu cywilnego.
20. Zawiadomienie o wadzie (reklamacja) powinno zawierać opis wady towaru, datę wykrycia wady oraz określenie żądania co do sposobu usunięcia wady.
21. W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, prosimy o spisanie w obecności doręczyciela stosownego protokołu szkody. Następnie prosimy o przesłanie zakupionego towaru wraz z protokołem na adres siedziby biura handlowego sklepu.
22. Konsument przed skierowaniem roszczenia przeciwko Sprzedającemu do sądu powszechnego może skorzystać z pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów.

Postanowienia Końcowe
1. Zamieszczone na stronach sklepu internetowego TIME BUTIK zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (dotyczyć to może takich parametrów jak np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.).
2. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep, za uprzednią zgodą Kupującego, upoważniony jest do przesłania na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym TIME BUTIK konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.
5. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 23.01.2017 r. i dotyczą umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty.

STRONA GŁÓWNA